Semnificațiile Generale ale Culorilor

Cupidon stingand torta lui Hymen

Cărţile de Inimă Roşie, se poate foarte bine presupune, este înrudita cu activitatea lui Cupidon şi Hymen. Această suita face trimitere, de asemenea la chestiuni casnice, precum şi la aspectele domestice şi sociale ale vieţii.

Cărţile de Romb reprezintă în special chestiunile financiare, mici sau mari, Semnificațiile generale fiind pozitive.

Cărţile de Treflă sunt cele mai luminoase dintre toate. Ele reprezintă prosperitate globala, un cămin fericit şi o viaţă de familie la fel, plăceri superioare şi întreprinderi încununate de succes.

Cărţile de Inimă Neagră, pe de cealaltă parte, prezic răul. Ele vorbesc despre boală, moarte, pierderi financiare şi temeri, separare de prieteni şi oameni dragi, fără a mai vorbi despre îngrijorările cotidiene  ale vieţii. Aceste cărți mai vorbesc şi despre dragostea neînsoţită de respect, dragostea care face apel exclusiv la simțuri.