Vrerea Inimii - Dorinţa cu Cincizeci şi Doua de Cărți.

După ce cărţile au fost bine amestecate, selectați Semnificatorul în conformitate cu cea de-a doua metoda – un Popă pentru bărbaţi, o Damă pentru femei – şi așezați-l pe masa. Apoi cereți subiectului să îşi pună o dorinţa, în vreme ce bate cărţile (care nu trebuie să conţină decât cele 32 de cărţi selectate). Pachetul trebuie să fie tăiat o data.
Luaţi cărţile şi ținându-le ușor în mâini, permiteți Subiectului să tragă 15 cărţi, pe care să le așeze cu faţa în jos pe masa, una peste alta, în ordinea în care au fost trase. Odată trase cele 15 cărți, Puneți la o parte celelalte cărți, iar pe cele trase de subiect, așezați-le în felul următor: Semnificatorul se aşează în centru, iar celelalte cărți se aşează la stânga – la dreapta – deasupra – dedesubt – şi în centru, una după alta. Astfel la stânga vom avea prima, a șasea a Şaptea şi a unsprezecea carte; la dreapta a doua, a șaptea, şi a douăsprezecea; deasupra a treia a opta şi a treisprezecea; dedesubt a patra a nouă şi a patrusprezecea; iar peste Semnificator se vor așeza a cincea, a zecea şi a cincisprezecea (vezi diagrama).

Luaţi apoi pachetul din stânga, întoarceți-l şi interpretați în conformitate cu înţelesurile de la Combinații de Șapte. Următorul pachet ce se interpretează este cel din dreapta, apoi cel de deasupra, urmând apoi pachetul de dedesubt. Pachetul din stânga şi cel de deasupra
reprezintă evenimente ce pot influenţa dorinţa în viitor; pachetele din dreapta şi de dedesubt arată evenimentele ce au avut influenţa în trecut, în vreme ce cărţile ce acoperă Semnificatorul indica chestiuni ce pot fi așteptate să se întâmple imediat, trebuind să fie citite în legătură stricta cu dorinţa.