Metoda lui Etteilla

Pachetul de Tarot este divizat în doua părţi, denumite arcanele minore şi arcanele majore, cele dintâi constând din 22 de cărţi, iar ultimele din 56, acestea din urma fiind suplimentar împărţite în patru suite.
Vom începe cu arcanele majore şi ne vom întâlni aici cu niște reprezentări curioase, fiecare purtând un înţeles distinct, tipice omului însuşi şi vieţii sale morale şi materiale. Primele șapte cărți se referă la aspectul intelectual, ori la puterile mentale ale omului, următoarele șapte la aspectul moral, la atitudinea către aproape, în vreme ce al treilea grup de șapte se refera la diverse evenimente ale vieţii sale materiale. Ultimele cărți rămase, simbolizează cele mai mari înălţimi pe care le poate atinge omul.

Primul pas este cel de a învăţa înţelesul real al fiecărei cărți în parte, reținând cărui grup îi aparține.