Nr. 24. Avansare. O ridicare în societate.


o   Acoperit de o Inimă Roşie, Subiectul va trece curând printr-o rapida şi fructuoasa creștere sociala, ce îi va depăși toate așteptările.
o   Acoperit de o Treflă, va exista o avansare sociala moderata şi satisfăcătoare, ce va fi rezultat al eforturilor proprii, ajutate de simpatia şi ajutorul prietenilor. Va fi mulțumit şi fericit.
o   Acoperit de un Romb, avansarea va fi posibilă doar după zbateri intense împotriva dificultăților, cauzate de gelozia şi rea-voința altora.
o   Acoperit de o Inimă Neagră, relațiile clandestine ale dușmanilor vor distruge