Cartile de Romb la Metoda Suprema

Popa de Romb
Dama de Romb
Valetul de Romb 
Zece de Romb
Nouă de Romb
Opt de Romb 
Şapte de Romb
Doi de Romb 
Asul de Romb